Mener kirke-siktet har en grunnleggende, alvorlig tilstand