Dette skapte gode opplevelser og styrket lokal identitet