Eide skole gikk i lyktetog til juleavslutning i kirken

foto