Det er uverdig og respektløst å tilby eldre slike tilbud

foto