Vil ikke la Dag Wirak presentere sitt forslag i kommunestyret