Dette stiller større krav både til oss og de nyankomne

foto