Har sendt ut farevarsel: – Det ser ut til at høsten er kommet