Etterspør mer informasjon før de tar stilling omstridt bom

foto