Foreslår å bygge nytt helsehus på industritomten

foto