Stufullt under storslått feiring av nytt kirkebygg

foto