Her er det hogd klart for nye næringstomter ved E18

foto