Vil ha folkebad og svømmehall på Gundersholmen

foto