Her er brevet som førte til beskyldninger om mistillit i Grimstad Ap

foto