Mener det ble gjort flere feil i budsjettbehandlingen- ber om lovlighetskontroll

foto