Den dyreste boligen i 2018 gikk for 12,5 millioner

foto