Trafikk: En bilist mener det trengs fotgjengerfelt på veien ut til Torskeholmen. Foto: Martin Haugen

– Her kan det veldig fort skje en ulykke

En bilist som daglig kjører til Torskeholmen har henvendt seg til kommunen med en anbefaling om tiltak for å sikre fotgjengerne.

– Nå er det veldig mye folk rundt biblioteket/bryggene og restaurant Syden. Det er ikke fotgjengerfelt/sebrastriper fra gangveien fra biblioteket og over til bryggene mot dampskipsbrygga, og det kryr av folk, unger, hunder, biler, vareleveranser mm. i en salig blanding midt i veien. Her kan det veldig fort skje en ulykke! Tenker at et fotgjengerfelt vil synliggjøre at dette er en vei, kommunal er den så vidt jeg skjønner også, står det i en e-post Adressa har fått innsyn i.

Det er et fotgjengerfelt ved Sorenskrivergården, men altså ikke på den siste delen av gaten ut til Torskeholmen.