Fornøyde: Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF sier at de økonomiske bidragene er veldig viktige. Foto: Pressefoto

Har fått økonomisk støtte til å utdanne leger på Sørlandet

Sørlandet sykehus har nå fått 700.000 kroner av Sørlandets kompetansefond til å starte opp UiO Campus sør. Dermed kan fremtidige leger nå få deler av utdanningen sin her i distriktet.

Det er Sørlandets kompetansefond som har bevilget 700.000 kroner til UiO Campus sør, skriver Signy Svendsen i en pressemelding. Hun er kommunikasjonsdirektør på Sørlandet sykehus HF.

– Sørlandet sykehus har nå mottatt 3,2 millioner kroner av lokale stiftelser og fond til etablering av UiO Campus Sør og dermed utdanning av morgendagens leger i regionen, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus HF, Nina Mevold.

Fra tidligere har det samme kompetansefondet bevilget en million kroner, mens Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har bevilget en million og Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har bevilget 500.000 kroner til det samme formålet.

– Disse bidragene er viktige i etableringen av en desentralisert medisinutdanning. Ved å hente medisinstudenter ved Universitetet i Oslo hit til Sørlandet sykehus, vil vi kunne sørge for at både kommunene i Agder og sykehuset sikrer seg nødvendig kompetanse, sier Nina Mevold.

De 700.000 fra Sørlandets kompetansefond skal i følge pressemeldingen brukes til å bygge opp pedagogisk kompetanse i UiO Campus Sør, til utdanning av simuleringsfasilitatorer og til et forprosjekt for utredning av et felles simuleringsmiljø i Agder.

Den såkalte Grimstad-rapporten foreslår å øke antall legestudenter i Norge med 60 prosent innen 2027. For å få til det, er man nødt til å tenke nytt om medisinstudiet.

I Agder planlegger Sørlandet sykehus HF den første desentraliserte medisinutdanningen i Helse Sør-Øst. Sammen med Universitetet i Oslo utredes nå hvilke deler av studiet vi kan tilby på Sørlandet. Derfor navnet UiO Campus Sør.

Sammen med kommunene, og i tett samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) vil UiO Campus sør kunne tilby god og pasientnær undervisning.