Moria: Per juni bor 30.000 mennesker under i flyktningleiren Moria i Hellas. Foto: Faktengenbunden

Grimstad signerer opprop om å hente flyktningbarn

Flertallet i kommunestyret sender et signal til regjeringen om å ta imot enslige mindreårige flyktninger fra Moria-leiren i Hellas.

Det ble klart i kommunestyret mandag. Rigmor S. Brox (R) hadde på forhånd sendt en interpellasjon på vegne av Rødt med støtte fra SV, Ap og MDG med forslag om å gjøre som flere andre norske kommuner og støtte et opprop om å evakuere barn fra den store flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos, hvor mange av de flere tusen flyktningene er enslige mindreårige uten tilsyn. Brox foreslo et vedtak i tre punkter:

1. Grimstad kommunestyre støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria. NÅ! Grimstad kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

2. Rådmannen bes legge fram en sak som viser mulige former for samarbeid og solidaritet mellom Grimstad og Lesvos, gjerne i samråd med andre organer.

3. Kommunestyret ber Rådmannen fremme en sak med vurdering av om Grimstad skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til samarbeide om å håndtere flyktningestrømmen.

Lene Langemyr (Frp) advarte mot å støtte oppropet.

– Jeg vil oppfordre til å stemme imot, og det handler ikke om disse flyktningene, men fordi regjeringen har funnet en løsning. Det som er vår oppgave, er å integrere dem når de kommer. Det er ikke vår oppgave å ta stilling til hvilken flyktningleir en skal prioritere. Det er å forfordele, sa varaordføreren.

– Det ble nylig fattet et vedtak fra regjeringen om å hente flyktninger fra Hellas hvis 8-10 land gjør det samme, sa ordfører Beate Skretting (H).

Arnt Gunnar Tønnessen (V) slo seg ikke til ro med dette.

– Hvis 8-10 land går inn for evakuering, skal Norge gjøre det. Barna i Moria lider nå, uavhengig av hva 8-10 andre land måtte mene, sa han, og sa han ville stemme for å skrive under på oppropet.

– Jeg vil støtte denne uttalelsen, for det er noen fryktelige forhold barna i Hellas lever under. Vi kan selvfølgelig ikke gjøre noe alene, men vi kan gi et signal til nasjonale myndigheter om at vi er villig til å ta imot disse barna, sa Håvard Røiseland (Ap).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er mange som lever under fryktelige forhold, derfor vil ikke Frp å forfordele en gruppe mennesker, innvendte Langemyr.

– MDG støtter forslaget, for når regjeringen ikke tar ansvar, må vi gå foran. Det har ikke vært så mange mennesker på flukt siden andre verdenskrig, og jeg mener det er helt absurd. Jeg er enig med Kjell Magne Bondevik i at vi har et moralsk ansvar for å hente disse menneskene hjem, mente Shirin Bagheri (MDG).

Stig Morterud (Frp) likte ikke denne argumentasjonen.

– Begrepet moral trekkes frem, og man føler seg umoralsk. Vi er helt enige i sak, det er veldig mange som trenger hjelp. Jeg leide selv ut hus til mennesker fra Burma som hadde bodd 17 år i flyktningleir. Hvorfor sier man at man skal ta de fra Moria-leiren, hvorfor ikke 1000 eller 10.000 til, for vi har jo penger til det? Man bør være litt forsiktige med et moralbegrepet, sa han,

Ved voteringen ble det stemt punktvis. 19 representanter stemte for punktet om å støtte oppropet, og dermed ble det vedtatt. Punkt to og tre i forslaget fikk ikke flertall.