Mobilutbygging: Grimstad er godt rustet for den digitale fremtiden. Det viser en undersøkelse som Telenor har gjennomført. Dette arkivbildet er fra en tid tilbake og viser bygging av Telenors mobilmast på Hørte. Foto: Arkiv

Godt rustet: Dette er Grimstad best på i Norden

Grimstad kommune leverer svært sterkt i nordisk skala i en stor undersøkelse om hvor godt kommuner er rustet på den digitale fremtiden.

Det kommer frem i en pressemelding fra Telenor.

– Norge er best i Norden til å møte den digitale fremtiden. Store byer og storkommuner gjør det totalt sett best på digitalisering, men er dårligere enn de små- og mellomstore kommunene på å legge til rette for mobilnettutbygging. Det viser en studie av 60 ulike kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland, skriver Telenor i pressemeldingen.

På topp 10-lista

Hovedfunnene fra rapporten viser at Grimstad scorer aller høyest når det kommer til mobilnett-utbygging i Norden.

Samlet sett havner Grimstad på 9. plass, og er én av fem norske kommuner som er blant topp 10 på lista.

– Dette er en anerkjennelse vi selvsagt er veldig glad for å få! Det har vært fokus på å få til en god utbygging, og det er hyggelig at den jobben som er gjort blir lagt merke til. Så jeg er svært takknemlige og veldig stolte på Grimstad kommunes vegne, melder Grimstad-ordfører Beate Skretting til Adressa.

– Det er bare å gratulere Grimstad med et meget solid resultat – som nest beste mellomstore kommune og 9. plass totalt – i NDMI indeksen, som måler hvor godt et utvalg av kommuner i Norden er forberedt på den digitale fremtiden, sier Fredrik Tangeraas til Adressa.

Han er kommunikasjonssjef i Telenor, og forklarer videre hva som ligger bak resultatene:

– Et viktig fellestrekk blant kommunene som scorer høyt i undersøkelsen, Grimstad inkludert, er at de har gjerne en helhetlig og langsiktig strategi for deres digitaliseringsarbeid. Det gjør at de er godt i stand til å prioritere og satse på viktig områder. Grimstad scorer også godt i undersøkelsen fordi kommunen har vært aller best på å tilrettelegge for utbygging av mobilnett blant alle de 60 nordiske kommunene som var med. Et godt og robust mobilnett er også en viktig forutsetning for gode digitale tjenester for innbyggerne.

Norge i tet

Norge kommer best ut blant de nordiske landene i årets Nordic Digital Municipality Index (NDMI), som er laget av analysehuset Analysys Mason, på oppdrag fra Telenor. Norske kommuner gjør det særlig skarpt innen kategoriene «digitale tjenester», og «smarte kommuner». Blant de 60 kommunene som er analysert, så topper danske Aalborg digitaliseringsindeksen, mens Bærum og Halden følger hakk i hæl på henholdsvis andre og tredje plass.

Prosjektet

Telenor igangsatte høsten 2019 et prosjekt med å utvikle Nordic Digital Municipality Index (NDMI), som sammenligner hvordan 60 utvalgte kommuner på tvers av Norge, Sverige, Finland og Danmark er forberedt på en digital fremtid. Analysys Mason har gjennomført studien, som er en oppfølger/videreutvikling av den tidligere publiserte Nordic City Broadband Index (NBCI), på oppdrag fra Telenor.

Studien har kartlagt og analysert hvordan 15 utvalgte kommuner av varierende størrelse i hvert land scorer innen 27 parametere i tre ulike dimensjoner:

• tilrettelegging for mobilnett utbygging

• kommunenes digitale tjenestetilbud

• tilrettelegging og utvikling av smarte kommuneøkosystemer og – tjenester

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Studien har kartlagt og analysert et utvalg av 60 små, mellomstore, og store kommuner fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Den fokuserer på viktige områder som å understøtte utbygging av mobilnett, samt tilbud av digitale og smarte tjenester til innbyggerne for å måle hvor godt kommunene legger til rette for en digital fremtid. Kommunene representerer et mangfold når det gjelder størrelse, befolkning og geografisk spredning.

– Resultatene gjenspeiler mye av det gode arbeidet som gjøres ute i kommunene, og bekrefter styrken i den norske samarbeidsmodellen for infrastrukturutbygging. Samtidig peker rapporten på store variasjoner mellom store og små kommuner i digitalt tjenestetilbud, samt utfordringer knyttet til utbygging av mobilnett. Etter vår oppfatning viser dette at det er viktig at myndigheter prioriterer og legger til rette for dem som investerer i infrastruktur. Dette er noe vi må fortsette å jobbe målbevisst sammen om fremover for en effektiv utrulling av 5G og digitale tjenester i kommunene, sier Petter-Børre Furberg, adm. direktør i Telenor Norge, i pressemeldingen.