Protesterer: Oda Sofie Pettersen er MDGs førstekandidat for Agder ved høstens stortingsvalg. Hun er imot vedtaket om forbud mot bunntråling. Foto: Shirin Bagheri

Går imot bunntråling og rekefiske

Miljøpartiet De Grønne gikk under helgens landsmøte inn for å si nei til bunntråling. Og dermed rekefiske. Men internt i partiet er det uenighet.

MDG hadde i helgen sitt landsmøte, hvor det blant annet var ventet at partiet ville si nei til at fiskerne kan bruke bunntrål. Noe som samtidig er et nei til rekefiske, ettersom dette foregår med bunntrål.

Les også
MDG vil forby rekefiske, men får motstand fra egne rekker

Blant vedtakene som ble fattet i helgen, er et forbud mot bunntråling, samtidig som partiet vil verne viktige fiskefelt mot oppdrettsvirksomhet og havvindindustri. Det var Agderposten som først meldte om saken.

Les også
Har tatt opp nesten 1.000 spøkelsesteiner i Raet nasjonalpark

Spøkelsesfiske

– MDG vil redusere spøkelsesfiske og ønsket bifangst ved å lovfeste krav om sporbart eierskap for alt fiskeredskap og aktiv merking som gjør det mulig å finne tapt redskap, og støtte utvikling av selektive og selvoppløsende redskaper, lyder et annet vedtak.

Feil: Skulle MDG klare å få stortingsflertall for nei til bunntråling, kan dette gi problemer for yrkesfiskere som Dagfinn Pettersen på tråleren Vågan. Foto: Anne Skifjeld

Adressa skrev nylig om at havforsker Even Moland ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen mener utstrakt bunntråling er årsaken til at torsk og annen fisk forsvinner fra Oslofjorden og Skagerrak.

MDGs førstekandidat for Agder ved høstens stortingsvalg er Oda Sofie Pettersen. Hun er datter av en rekefisker, og imot forbud mot bunntråling.

Blir feil

– Jeg forstår godt intensjonen og ønsket om å ta vare på økosystemet og havbunnen. Men jeg opplever at forslaget treffer dårlig og er skrevet uten rot i virkeligheten, sier Pettersen til Fædrelandsvennen.

MDGs vil avvikle bunntråling for å ta vare på økosystemer og havressurser. Pettersen er ikke enig i at dette er løsningen, selv om man har sett bilder av fisketrålere som ødelegger koraller på havbunnen andre steder på kloden.

Viktig: Fiskerne tok over 300 tonn reker langs kysten av Agder i fjor, har Adressa tidligere fått vite. Foto: Anne Skifjeld

– Bunntråling i Norge er ikke det samme som internasjonalt. Jeg har snakket med pappa om dette, og det har aldri skjedd at de har fått korall i trålen. Havbunnen er veldig verdifull, men områdene de fisker på er leirebunn og steder man har fisket på i hundre år. Jeg er enig i at vi skal verne flere områder fra å bli nye fiskefelt, og at kvotene skal tilpasses bestanden, men tror ikke forbud mot bunntråling er veien å gå, mener MGDs stortingskandidat til høstens valg.