Enige om avtale: Bak fra venstre: Leder for sanitetsforeningen i Eide: Sylvia Donlan, Håbestad: Bjørg Knutson, Fevik: Mary Ann Mathiassen, beredskapskoordinator Sten Andersen. Foran fra venstre:Enhetsleder Grimstad brann og redning: Tore Olsen, Leder for Roresand sanitetsforening: Eldri Sandkleiva Føreid, leder for sanitetsforeningenes omsorgsberedskap: Elisabet Sommerfeldt og ordfører Beate Skretting. Leder i Molland sanitetsforening Ann Kristin M. Kristiansen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Grimstad kommune

Fornyet avtale med frivillige krefter: – Verdifullt i pandemien

Kommunen skal fortsette å samarbeide med sanitetsforeningene om beredskap i Grimstad.

Det går frem av en pressemelding fra Grimstad kommune.

Grimstad kommune inngikk i 2016 en samarbeidsavtale om beredskap, med Grimstads sanitetsforeninger (Roresand, Eide, Håbesland, Moland og Fevik). Nå er avtalen fornyet for en ny fireårsperiode.

Representanter fra Sanitetskvinnene, ordfører Beate Skretting, enhetsleder Grimstad brann og redning Tore Olsen og beredskapskoordinator Sten Andersen fra Grimstad kommune, var til stede ved signeringen.

— Jeg er veldig glad for at vi i dag kan signere en forlengelse av denne samarbeidsavtalen. Jeg vil også takke Norske Kvinners Sanitetsforening for det viktige bidraget de gir til lokalsamfunnet ved å stille opp for kommunen og innbyggerne på denne måten, sier ordfører Beate Skretting (H) i pressemeldingen.

Leder i omsorgsberedskapsgruppa Elisabet Sommerfeldt er enig i at samarbeidet med kommunen har vært positivt.

Inneholder nytt tiltak

— Sanitetsforeningen og kommunen har blitt godt kjent med hverandre, og kjennskap til hvordan vi kan jobbe bra sammen. Vi er mange ivrige folk, som vil det beste for lokalsamfunnet. Nytt i avtalen er samarbeid om Egenberedskapsuka, som er et nasjonalt tiltak som skal forberede folk på å klare seg selv i krisesituasjoner, sier hun.

Viktig i pandemien

Samarbeidsavtalen om beredskap trer i kraft ved ulykker, kriser, katastrofer, leteaksjoner, pandemier eller andre hendelser. Sanitetsforeningen har 60 medlemmer som kan stille ved behov. De fem foreningene i Grimstad har en felles kontaktperson, som i beredskapstilfeller skal samle ressurser og kontakter, alt etter hvilket område i kommunen det gjelder og antall personer som kriseledelsen ber om.

— For fire år siden inngikk sanitetsforeningene og Grimstad kommune et historisk samarbeid. Dersom det skulle skje en krisesituasjon, ville det være avgjørende å ha beredskapen, folkene og kompetansen vi trenger, sier ordføreren.

Under koronapandemien har Grimstad kommune sett verdien av denne samarbeidsavtalen.

— Det var et viktig bidrag Sanitetskvinnene ga til kommunen i begynnelsen av april, da de samlet troppene og produserte smitteverndrakter. Utstyret ble levert til bruk i hjemmesykepleien i en tid da smittevernutstyr var mangelvare. Dette har vært betydningsfullt. Vi har absolutt sett verdien av denne avtalen, sier ordføreren.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Beredskapsgruppens oppgaver

I avtalen står det at beredskapsgruppen kan utføre bistand ved opprettet evakuerte- og pårørendesenter, pass av hjelpemannskapenes, de skadde eller pårørende sine barn, forpleining av hjelpepersonell, skadde eller pårørende, hjelp til evakuering av sykehjem, bistand ved pandemier og ved massevaksinering. I tillegg være en støttespiller og ressurs for kommunen når det gjelder spørsmål om samfunnssikkerhet.

— Vi har fått forespørsel om å stille opp ved en massevaksine, som mest sannsynlig kommer neste år. Da vil vi kunne organisere køer og være med på å opprettholde smittevernregler. Vi ønsker å avlaste og støtte fagfolkene, sier Sommerfeldt.