Pågang: Helsestasjon for ungdom i Grimstad har opplevd økt pågang de siste årene. Halvparten kommer for å teste seg for klamydia. Grethe De Lange Sødal (bildet) og kollega Elizabeth Sjølander er glade for at de fanger opp flere som ønsker å teste seg. Foto: Camilla Hovstø

Derfor strømmer de unge til helsestasjonen

Helsestasjon for ungdom i Grimstad har hatt en økning på flere hundre besøkende i løpet av de siste årene. Halvparten kommer for å teste seg for klamydia.

Antall besøkende på helsestasjon for ungdom (HFU) øker stadig og i Grimstad har de utvidet tilbudet til at det nå er tre helsesykepleiere/ jordmor, pluss en lege hver gang fra klokken 18. Tidligere var det bare en sykepleier/jordmor pluss legen.

– Vi har bemannet opp for å korte ned ventetid og hindre at noen «gir opp» og går igjen fordi det er så lang kø. Det har vært stor pågang og lange køer, sier Grethe De Lange Sødal, avdelingsleder for helsesøster- og jordmortjenesten.

På venterommet kan de unge forsyne seg av litt kjeks og varm og kald drikke, og det er god tilgang på kondomer.

Fra 2017 til 2018 økte antall konsultasjoner fra 686 til 784. I mange år var det 400–500 besøk på HFU.

Helsesykepleier Elizabeth Sjølander sier det har vært en økning på hundre besøk hvert år i flere år nå.

– Det var derfor vi besluttet å bemanne opp nå i høst. Det har vært stor pågang denne høsten og det blir nok like mange eller flere besøkende i år som i fjor, sier hun.

Nesten halvparten av dem som kommer, tester seg for klamydia. Av de 780 besøkende i 2018, var det 321 unge som testet seg for kjønnssykdommen. Det var 40 personer, det vil si 13 prosent, som fikk positiv test, altså som hadde klamydia av dem som sjekket seg. 15 av de 40 var gutter. I 2017 var det 287 som testet seg klamydia og 27 som fikk sykdommen påvist.

– Tidligere var det nesten bare jenter som kom og sjekket seg. Etter at vi utvidet tilbudet til også å gjelde for dem som er 25 år, har vi fått inn flere gutter. Av gutter er det flest av de eldste som kommer for å sjekke seg. Vi synes det er positivt at vi fanger opp flere enn før, sier Sjølander.

Her: Helsestasjon for ungdom holder til i lokalene til Brannstasjonen legesenter og har åpent torsdag kveld fra klokken 17. Foto: Camilla Hovstø

Hun sier man bør vente to uker fra man har hatt sex hvis man skal teste seg for klamydia. Dersom man ønsker å teste seg igjen etter antibiotikakuren, bør man vente seks uker.

Seksuell og psykisk helse

Sødal forteller at de fleste konsultasjonene går på prevensjon, seksuell helse og psykisk helse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Mange unge kommer for å få råd om prevensjon. Det blir mindre av p-piller og oftere resept og hjelp til å sette inn spiral eller p-stav.

Hun forteller at det er desidert flest jenter som oppsøker helsestasjonen, selv om det de siste årene også er blitt litt flere gutter.

En gang i måneden er det en psykiatrisk sykepleier som gir sexologisk rådgivning på stasjonen. Det er bare å møte opp i åpningstiden. Sødal forteller at de unge kan komme med hva det skulle være av utfordringer eller bekymringer.

– Men vi vaksinerer for eksempel ikke på helsestasjon for ungdom. Og vi følger heller ikke unge opp videre, men hjelper til med å kanalisere dem inn på andre tilbud, for eksempel på skolen de går på eller tilbud innenfor psykisk helse kommunen hvis det er behov for det. Det er som oftest prevensjon og seksuell helse de unge ønsker hjelp med, sier hun.

Helsestasjonen for ungdom i Grimstad har åpent hver torsdag fra 17–20 i lokalene til Brannstasjonen legesenter i Arendalsveien. Det er et lavterskeltilbud for ungdommer fra 13 til 25 år.

Sødal sier grunnen til at de har valgt å ha helsestasjon for ungdom der er at det er tilknyttet et laboratorium og at det er relativt sentralt.

– Vi vurderte å flytte det til Odden, men da kom utfordringen med mangel på laboratorium. Vi kan ikke ha det på Dømmesmoen, for det blir for lite sentralt. Fra nyttår flytter legesenteret til nabobygget og da blir HFU med. Så håper vi på en samlokalisering av helsetjenestene etter hvert. Men det fungerer fint ut ifra forutsetningene nå, sier Sødal.