Smittsom: Omikronvarianten er fortsatt ikke påvist i Norge, men FHI anser det som mulig at den er kommet til landet. Foto: Martin Haugen

FHI: Stor fare for at viruset er kommet til Norge

Søndag formiddag publiserte Folkehelseinstituttet (FHI) en risikovurdering av omikronvarianten.

– Omikron-varianten av coronaviruset er ikke påvist i Norge ennå, men det er en mulighet for at den har kommet også til Norge uten at den er påvist. Det er sannsynlig at varianten er mer smittsom enn deltavarianten og vil spres til Norge, men det er så langt lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom, heter det i rapporten.

FHI skriver i rapporten at det er uklart hvor omikronvarianten oppsto.

Folkehelseinstituttet følger utviklingen internasjonalt og vil samarbeide med de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikronvarianten i Norge.

Vaksinasjon: Kommunene gjennomfører raskt vaksinasjon med tredje dose til alle som er 65 år og eldre og ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Ytterligere tiltak vurderes fortløpende.