Firefeltsvei: Den nye E18 fra Arendal til Tvedestrand er bygget med fartsgrense 110 km/t, men nå har Nye Veier fått grønt lys for å planlegge veien videre fra Tvedestrand med 100 km/t. Foto: Svein Per Hardeberg

Får ja til å bygge E18 med lavere fartsgrense

Nye Veier kan planlegge ny E18 fra Tvedestrand til Bamble for 100 km/t i stedet for 110.

Det går frem av en pressemelding selskapet har sendt ut.

Utgangspunktet for planarbeidet har hittil vært firefeltsvei med fartsgrense 110 km/t. Nye Veier har imidlertid ønsket mer handlingsrom i valg av veiløsninger, og har derfor søkt fravik fra gjeldende håndbøker.

Vegdirektoratet har i et brev som svar på fraviksøknaden nå gitt grønt lys for at strekningen kan planlegges for fartsgrense 100 km/t.

– Nå får vi mer handlingsrom til å utvikle et godt prosjekt og i valg av veiløsninger på denne strekningen. Vi vurderer to konsepter for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Det ene er å vurdere mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei. Det andre er optimalisering av reguleringsplanforslaget fra 2021. I begge tilfeller er veinormalene en utfordring siden dagens bestemmelser ikke gir anledning til å bygge vei med fartsgrense 100 km/t. Vi må bygge veier for framtiden og det er bra at Vegdirektoratet åpner opp for mer fleksibilitet. Vi mener likevel at Vegdirektoratet ikke går langt nok for på dette prosjektet må vi fremdeles søke om fravik for enkeltelementer. Det kommer vi nok til å gjøre og det er en del av de faglige vurderingene vi gjør, sier Benedichte Limmesand Hellestøl, prosjektutviklingssjef i Nye Veier.

Direktoratets grønt lys for 100 km/t på strekningen fra Tvedestrand og østover er også interessant for arbeidet med ny E18 fra Arendal til Grimstad, ettersom man også her ser for seg 100 km/t i stedet for 110.