Pressekonferanse: Kommuneoverlege Vegard Vige var på plass på rådhuset onsdag for å informere om korona-situasjonen i Grimstad. Foto: Anna Torp Kvasjord

– En del mennesker vil få mindre hjelp enn før

Onsdag var det på ny tid for pressekonferanse på rådhuset, der ordfører, rådmann og kommuneoverlege fortalte om koronasituasjonen i Grimstad, og hvordan de jobber med pandemi-krisen.

– Det er fortsatt ingen bekreftet smittet her i Grimstad, men vi er fortsatt i en tid med forberedelser, og det må vi gjøre mye av nå. Vi klargjør nå for en egen smitteavdeling på sykehjem, så etter hvert vil det bli ganske økende press på kommunen, og særlig på sykehjemstjenesten, sa kommuneoverlege Vegard Vige.

Selv om ingen er smittet i Grimstad ennå, la han ikke skjul på at det vil bli tøffere tider.

– Vi ser på de scenarioene vi blir presentert for, at kommunen vil få mer å gjøre når det kommer til oppfølging og behandling av pasienter i ukene og månedene som kommer. Vi er ikke der ennå, men snart, sa Vige.

Færre tjenester

Han kunne fortelle at de jobber med å få en oversikt over hva de har av smittevernutstyr, hva de vil trenge, og hvordan de skal prioritere bruken av det i tiden fremover.

– Vi har fått tydelige tilbakemeldinger fra sentrale myndigheter om at vi vil være i en tid der vi ikke får så mye utstyr som vi trenger og ønsker. Derfor må vi jobbe med hvordan vi prioriterer det utstyret vi har, sa Vige

Kommuneoverlegen fortalte videre at det jobbes med en omprioritering i helse- og omsorgssektoren, og at en av konsekvensene av dette er at noen mennesker vil oppleve at de får mindre hjelp enn før. Dette gjelder blant annet de som har hjemmehjelp.

– Alle som har behov for hjelp skal få hjelp, men en del mennesker vil få mindre hjelp enn før, blant annet på grunn av at det har kommet en del sentrale føringer, blant annet når det kommer til fysioterapi, kiropraktorer, psykologer osv. Men vi vurderer hele tiden hva som er forsvarlig, og hvordan vi kan gi gode tjenester på en god måte, tjenester hvor kontakten fysisk mellom mennesker blir så liten som mulig, sa Vige.

Ordfører Beate Skretting var opptatt av at vi må ta vare på barna i denne tiden, særlig de som har ekstra behov for det. Kommuneoverlegen sa at dette ikke var så lett.

– Det kommer faktisk inn færre bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten nå enn vanlig. Det gir oss grunn til å være bekymra, for man skulle tro at i denne situasjon, hvor foreldre og barn er hjemme, ikke er lettere for de familiene som sliter fra før. Vi prøver å se på dette, og fange opp de barna som trenger oss, sa Vige.

Rolige tider hos fastlegene

Kommunen opprettet for en tid tilbake en egen koronatest-stasjon. Først var det folk som hadde vært i Italia og andre steder med mye smitte som ble testet, den siste tiden har ansatte i helsesektoren blitt testet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi ser at pågangen der har flatet litt ut, men vi er klare for neste bølge, sa kommuneoverlegen, og fortalte at de er i ferd med å klargjøre en egen luftveislegevakt, som de vil bruke når behovet er der.

Foreløpig har fastlegene i Grimstad det nokså rolig.

– Det er ingen påviste smittede i Grimstad, og det er lite pågang hos fastlegene. Det er påfallende lave besøkstall, og det er en interessant observasjon. Men fastlegene er klare til å brette opp ermene om det trengs, men foreløpig er det stille før stormen, sa Vige.

God avstand: Rådmann Tone Marie Nybø Solheim, kommuneoverlege Vegard Vige og ordfører Beate Skretting holdt god avstand på pressekonferansen. Foto: Anna Torp Kvasjord

Han sa videre at det ikke er noen dispensasjonsordning når det kommer til dette med å besøke hytta, om den er i annen kommune enn man bor i. Han sa at dette også selvsagt gjelder for dem som vurderer tur med bobilen, båten sin i havna, eller en tur til campingteltet på campingplassen.

Myndighetene ønsker ikke at store folkemengder skal oppholde seg på samme sted samtidig, og kommuneoverlegen sier at de kommer til å kontakte politiet, om de oppdager dette.

– Det er helt klart naturlig at vi i større grad kontakter politiet om vi ser store folkemengder samlet nå. Regjeringen hadde et klart budskap om dette tirsdag, at maks fem personer skal være samlet samtidig, hvis det ikke er snakk om folk i samme husholdning. Det er helt naturlig at vi vil ha en dialog med politiet om de kan bistå. Men vi forutsetter jo at folk hører på de rådene de har fått, og det har vi også inntrykk av at de gjør, sa han.

Vil hjelpe næringslivet

Ordfører Beate Skretting var også på plass, og hun fortalte at de nå ønsker å komme i gang med digitale møter i kommunestyret og også i utvalgene. Det jobbes i disse dager med å få på plass en god digital løsning der.

– Det er viktig at vi sikrer god dialog, samhandling og åpenhet rundt møtene. Det er viktig at vi sikrer gode demokratiske prosesser i alle ledd, sa hun. De første utvalgsmøtene skal holdes i neste uke, og 14. april blir det kommunestyremøte. Møtene holdes på nett, i Microsoft Teams.

På formannskapsmøte torsdag er det meldt opp en sak om å vurdere utsettelse av betalingsfrist for eiendomsskatt for næringslivet.

– I den situasjon vi befinner oss i nå, er næringslivet særlig hardt rammet og arbeidsmarkedet vårt er drastisk endret på veldig kort tid. Ordfører ser alvorlig på dette, og vil derfor vurdere tiltak for å bistå lokalt næringsliv, sa Beate Skretting.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun var tirsdag i møte med næringsforeningen og NAV.

– Vi diskuterte situasjonen for næringslivet og arbeidstakere her lokalt og diskuterte hva kommunen kan bidra med av tiltak for å avhjelpe på situasjonen vi er i. Dette jobber vi videre med, sa hun.

Næringslivet: Ordføreren er bekymret for næringslivet, og vil gjerne finne ordninger som kan hjelpe dem i den tøffe tiden. Foto: Anna Torp Kvasjord

Formannskapet har tidligere bedt om at man ser på ulike prosjekter i kommunal regi, som kan generere arbeid lokalt.

– Rådmann har tatt dette videre i organisasjonen og det følges også opp regionalt gjennom KS. Det vil også bli vurdert å endre prioriteringer på tiltak som kan ligger ut over i handlingsplanen, om noen tiltak kan generere arbeidsplasser lokalt, og bør settes i gang raskere enn planlagt, sa ordføreren.

Hun fortalte ellers om at det er fokus på at alle sektorer opprettholder drift i alle enheter, og hun skrøt blant annet av skolene, for den innsatsen de gjør i disse dager. Hun var også tilfreds med at 116 frivillige med helsekompetanse har meldt seg til innsats for kommunen ved behov.

– Ta en tur ut

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim oppsummerte det hele, og påpekte viktigheten av at folk er oppmerksomme på barn som ikke har det så greit i disse tider.

– Vi er veldig opptatt av å se og etablere og vurdere tilbud til spesielt disse utsatte barna. Vi tar gjerne imot henvendelser om noen er bekymra for barn i en spesielt utsatt situasjon, sa hun.

Skolene har opprettet hjertetelefon, hvor barn kan ringe om de har behov for å snakke med noen på skolen.

Kommunen har ellers en e-postadresse hvor folk kan spørre om ting i forbindelse med koronapandemien. Det er helsetjenesten som betjener den.

Rådmannen sa at det ikke er planer om permitteringer i kommunen, men det kan bli omplassering av personale. Ellers minte hun folk om at det kan være lurt å komme seg ut i denne tiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg minner om gode folkehelsegrep. Ta en tur ut, hold dere i bevegelse, men i små grupper. Ta kontakt med folk som dere vet er alene, og følg den oppfordringen om dere ser sårbare barn spesielt, sa hun.

Kriseledelsen i kommunen har møter hver mandag, onsdag og fredag. De vil fremover holde ukentlige pressekonferanser, hver onsdag klokken 11.

Ingen er påvist smittet i Grimstad per dags dato. Per mandag var det 65 personer i karantene i helsesektoren, 12 i oppvekstsektoren og noen få i samfunn og miljø.