Gruppemøte. Publikum ble delt inn i grupper for å diskutere planene.
Gruppemøte. Publikum ble delt inn i grupper for å diskutere planene.

Diskuterte den nye parken

Kommunen inviterte onsdag kveld til folkemøte om parken foran det nye biblioteket. 15. november er fristen på å komme med navneforslag.

Dermed fikk de som bor i Grimstad, eller som er engasjert i Grimstad bys utvikling, mulighet til å si sin mening om skisser og forslag i løpet av et par timer på Grimstad hotell.

– Dette er et forsøk på å opprettholde god kontakt fra kommunen, så ikke noen føler at dette blir vedtatt i et lukket rom, sier ordfører Kjetil Glimsdal.

– En fin park alle har lyst til å være i, er ambisjonene til den nye parken i Grimstad.

-Parken skal bygges der hvor rutebilstasjonen har vært inntil nylig, sammen med det nye biblioteket, innerst i småbåthavna i Grimstad.

– Sjøbad, fortau, sitteplasser, paviljon, varme benker, infovegg og aktiviteter var noen av stikkordene som kom frem om parken.

– Beliggenheten er fantastisk, biblioteket blir flott og parken skal bli minst like flott. Parken skal formes slik at den kan brukes og oppleves som trygg og attraktiv av alle, hele året. Kontakten med vannet er Grimstad bys historiske utgangspunkt og det er viktig at forholdet mellom parken og vannet blir tydelig og direkte. Parken blir stedet som knytter Oddensenteret og sentrum sammen, den blir knutepunktet mellom nord og sør langs vannet og ikke minst: det er det viktigste byplangrepet som har blitt gjort i Grimstad på lang tid. Dette skal bli en park som alle vil bruke og som alle kan være stolte av, og som blir en del av både hverdag og fest i Grimstad, og blir et sted der folk møter folk, et sted det er hyggelig å gå gjennom, et sted å være og et sted å treffe folk, sier kommunen selv mo parken.

På møtet kom landsskapsarkitektene fra Landskapsfabrikken, som står bak planene. De presenterte planene, før publikum ble delt inn i arbeidsgrupper som skulle fortelle hva de var fornøyd med og hva som kunne jobbes mer med.