Kritisk: Odd Bjørn Ness (i midten) var svært kritisk til rådmannen og hennes behandling av Agenda Kaupang-saken. Vi ser også Tor Eriksen som ikke var mindre kritisk. Foto: Kjetil Karlsen

– Dette notatet gjør saken langt mer alvorlig

Kun én dag før kontrollutvalget skulle samles, fikk medlemmene innsyn i et hittil ukjent dokument for dem. Flere reagerte så alvorlig på dette at de ikke ville behandle Agenda Kaupang-saken før de får alle dokumentene i saken av rådmannen.

– Det er et tankekors her, at mens sekretariatet ber oss vurdere om vi har penger til å engasjere revisjonen til dette, så har rådmannen en Sareptas krukke hvor hun kan sette ut en oppgave som ingen har bedt henne om å gjøre. Til et advokatkontor. Jeg skulle ha likt å vite hvor mye det kostet.

Dette sa blant annet Odd Bjørn Ness (V) da kontrollutvalget torsdag var samlet for å behandle etterspillet av Agenda Kaupang-saken.

Saken handler i korte trekk om at kommunen i fjor engasjerte konsulentselskapet Agenda Kaupang til å gå gjennom tjenestetilbudet i kommunens to største tjenestesektorer, helse og omsorg og kultur og oppvekst. Meningen med denne gjennomgangen var for å se om det var mulig å drive billigere og om de kunne spare penger. Kommunen har som kjent hatt store merforbruk i mange år, og de ville derfor se om de kunne drive tjenestene sine billigere.

Oppdraget utvidet seg

Etter å ha hatt en anbudskonkurranse, vant Agenda Kaupang denne. Problemet var bare at oppdraget de fikk ble stadig utvidet, slik at verdien på oppdraget for helse og omsorg etter hvert gikk over en terskelverdi på 1,3 millioner. Når verdien overskred dette, skulle det så ha vært lyst ut en ny konkurranse, slik at også andre aktører kunne ha vært med og konkurrert om denne avtalen. Dette gjorde imidlertid ikke kommunen. De ga i stedet bare oppdragene til det private konsulentselskapet. Etter å ha gått nøyere inn i saken viste det seg at terskelverdien på 1,3 millioner kroner på dette oppdraget var oversteget med 35.000 kroner.

Saken ble først orientert om av rådmannen i det forrige kontrollutvalget 5. desember i fjor, før den kom til kommunestyret 10. desember. Rådmann Tone Marie Nybø Solheim innrømte i kommunestyret feilen i saken og beklaget at det var blitt slik det var blitt. Flertallet av politikerne reagerte likevel så alvorlig på saken, at de sendte den tilbake til kontrollutvalget. De ville at kontrollutvalget skulle undersøke mulige uregelmessigheter og kommunens rutiner for innkjøp av tjenester fra Agenda Kaupang.

– Underlig

Da saken var oppe i kontrollutvalget nå på torsdag, var det først et spørsmål om saken skulle gå for lukkede dører. Flere av medlemmene ville imidlertid at den skulle være åpen, og det ble den.

I sakspapirene til møtet var det også spørsmål fra sekretariatet om hvordan kontrollutvalget ville gjennomføre disse undersøkelsene, hvor stort og omfattende det skal bli, og ikke minst hvor mye og hvor pengene til dette skal hentes fra. Men det var helt andre spørsmål ved denne saken som opptok politikerne. Odd Bjørn Ness syntes nemlig at det var flere ting ved hele saksgangen her som hadde vært underlig. Før det første ble saken orientert muntlig om i kontrollutvalget 5. desember i fjor, deretter var den oppe i kommunestyret 10. desember. Men sju dager etter dette, 17. desember, foreligger det så en skriftlig vurdering av saken fra advokatkontoret Grette om kommunen hadde gjort noe ulovlig eller ei ved avtalen.

– Da er det underlig at vi får en slik sak her i dag uten at det er noe snakk om dette her, sa han.

– Kommunestyret vedtar altså at kontrollutvalget skal overta denne saken, og på tvers av dette sender rådmannen en anmodning til advokatkontoret Grette om å få en vurdering av saken. Den har vi nå fått og den løser egentlig hele saken. Den dreier seg jo om dette med lovlighet, og det står jo at dette som har skjedd her er ulovlig. Det som er underlig er likevel at dette notatet foreligger 17. desember. Rådmannen vet at saken er overført til kontrollutvalget, men unnlater likevel å sende en vurdering som er gjort av et advokatkontor, til kontrollutvalget. Jeg ville jo trodd at dette var naturlig, og at det ville ligge i ryggmargen, å sende dette til kontrollutvalget. Dette skjer likevel ikke, og vi får ikke dette notatet før én dag før dette møtet. Det er ikke bare-bare å sette seg inn i et slikt vurderingsdokument fra et advokatkontor, selv om avslutningen er helt grei. Der står det jo at dette er ulovlig, sa Ness.

Ville sende saken tilbake

Han mente derfor at det ikke er nødvendig å engasjere revisjonen i denne saken ennå, men at det reiser en lang rekke spørsmål som er interessante for kontrollutvalget å gjennomgå. Han mente også at denne saken ikke dreier seg om de 35.000 kronene, men hvordan de er behandlet som er problemet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg tror det er det vi må få slutt på hvis vi skal komme til bunns i alle disse overskridelsene, sa han også.

Han ville derfor ikke at utvalget skulle behandle denne saken ennå, eller involvere revisjonen i den ennå, men sende den tilbake til rådmannen for å få svar på en lang rekke spørsmål.

Tor Eriksen (H) lurte også på hvorfor det hadde tatt så lang tid før saken var sendt over til kontrollutvalget, og da svarte sekretær Sander Haga Ask at det skyldtes kommunikasjonen mellom ham og innkjøpsfaglig rådgiver i kommunen. Men Eriksen var ikke fornøyd.

– Kalkulert overskridelse

– Vi fikk en muntlig orientering om denne saken fra rådmannen både her og i kommunestyret i desember i fjor. Etter den orienteringen så jeg på denne saken mer som et hendelig uhell. Når vi nå leser notatet fra Grette, kan jeg ikke oppfatte det på samme måte. Slik jeg leser Grette er ikke dette et hendelig uhell. Dette er derimot en overskridelse som langt på vei er kalkulert. Om ikke bevisst, så langt på vei kalkulert, og det er svært uheldig, sa han.

Odd Bjørn Ness viste også til at Agderposten tidligere har bedt om innsyn i flere dokumenter i denne saken, men at det var 10 av dem de ikke fikk.

– Vi kan ikke sette oss inn i denne saken før vi får alle dokumentene i denne saken. Og det kan ikke være opp til rådmannen om vi skal få dem eller ei. Vi må få dem, og det må sekretariatet be om. Det går nå mange rykter om det som har skjedd i denne saken ikke er noen tilfeldighet, og vi må få avklart og kommet til bunns i dette før vi kan ha noe håp om at dette skal avsluttes, sa han.

Alvorlig: Leif Løhaugen så også svært alvorlig på denne saken. Foto: Kjetil Karlsen

Både Tor Eriksen og Leif Løhaugen (Sp) var enig i forslaget fra Ness.

– Ble adskillig mer alvorlig

– Da jeg fikk dette notatet i går, og leste det, ble denne saken adskillig mer alvorlig enn den orienteringen vi fikk i desember. Jeg støtter derfor både Odd Bjørn Ness og Tor Eriksen i denne saken, sa han.

Til slutt vedtok utvalget enstemmig at «Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om å få oversendt alle dokumentene i saken. Rådmannen bes skriftlig besvare spørsmål fra utvalget og kalles inn til neste møte for å orientere.»