Til retten: Stian Lauritzen og Tiril Sjåstad Christiansen har saksøkt tidligere huseier.

Dag Otto er kalt inn som vitne

Dag Otto Lauritzen må stille som vitne i boligsaken for sønn og svigerdatter, når saken skal opp i retten i mai.

I fjor sommer kjøpte Tiril Sjåstad Christiansen og Stian Lauritzen bolig i Grimstad. Nå saksøker de tidligere huseier og tre forsikringsselskaper for over 1,3 millioner kroner.

Saken skal opp i Aust-Agder tingrett 10. mai og 11. mai.

Sluttinnlegget fra Christiansens og Lauritzens advokat Anne-Marie Varen i Kjær advokatfirma, viser at paret saksøker for 1.376.119 kroner, samt erstatning av sakskostnader. Dette skal være erstatning for boligens store fukt- og råteskader, ifølge saksøkers sluttinnlegg, skriver VG.

Les også
Går rettens vei etter huskjøp i Grimstad
Les også
Lauritzen fridde og fikk ja

Flere er kalt inn som vitne, blant andre Dag Otto Lauritzen.

Saksøker mener selger har holdt tilbake informasjon om skader på boligen:

– Kjøpersiden anfører at selgeren har unnlatt å informere om råteskadene til tross for at hun visste eller burde vite om forekomsten av fukt og råte. (...) Opplysninger om forekomst av fukt- og råte er opplysninger som er av stor betydning når man vurderer et boligkjøp; og opplysningene om fukt/råte hadde hatt innvirkning på kjøpet dersom de hadde vært kjent for kjøperne før avtaleinngåelsen», heter det i sluttinnlegget.

De saksøkte er Signe Johanne Ziegler (selger), DI Global Specialty SE, SCOR Europe SE og Newline Europe Versicherung AG. De har advokat Magnus Guderud fra advokatfirmaet Riisa.