Står tett: En av dem som har sendt inn bekymringsmelding til brannvesenet har lagt ved flere bilder fra campingplassen. Han mener bilder og vogner står for tett. Foto: Tipser

Bekymringsmelding: Reagerer på at biler og campingvogner stues sammen

Brannvesenet har fått flere bekymringsmeldinger fra campinggjester om at biler, vogner og telt har stått for tett på flere campingplasser i sommer.

En av meldingene til brannvesenet lyder som følger: «Jeg er ikke ute etter å henge ut noen, men reagerer når det stues sammen en skjønn blanding av biler, vogner og telt, på en slik måte at en knapt kan gå mellom. Har selv en fortid i brannvesen og synes dette i dagens situasjon med brannfare og korona er forstemmende», skriver mannen.

Han tilføyer at de har besøkt en konkret campingplass i Grimstad, men mener at det er slike tilstander mange steder på grunn av at alle ferierer i Norge.

Kjennes utrygt

En annen skriver etter et besøk i Grimstad: «Hei, lurer på om der praktiseres noe tilsyn med campingplassene i kommunen, og avstandsbestemmelsene for campingenheter på plassen? Er det 3 eller 4 meter som gjelder nu?».

Personen bak denne bekymringsmeldingen synes «det virker som om det her bare er om å gjøre å presse inn flest mulig».

«Skulle det skje noe her, så vil brannen lett spre seg og det kjennes utrygt», skriver innsenderen.

Lader i vanlige uttak

En tredje bekymringsmelding fra kvinne lyder som følger etter et besøk på en av kommunens campingplasser: «Manglende overholdelse av 3 meter regel. Mange biler inne på campingområdet. Flere av disse er parkert slik at utrykningskjøretøy ikke kommer frem. Man kommer heller ikke ut med vognene/bobilene. Flere el-biler lades i vanlig strømuttak. Campingtelt plasseres tett oppå bobiler og campingvogner».

Både brann og korona: En av tipserne mener det ikke bare er brann som kan utgjøre en trussel når kjøretøyene står for tett, men også koronasmitte. Foto: Tipser

- God brannsikkerhet

Varabrannsjefen i Grimstad, Eirik Evensen, forklarer i et skriftlig svar at brannvesenet i flere år fulgt opp campingplassene.

Forklarer: Varabrannsjef Eirik Evensen har svart en av dem som har sendt bekyringsmelding om hvordan reglene er, og at brannvesenet skal ha flere kontroller med campingplassene. Foto: Kjetil Karlsen

«Det var noen avvik ute og gikk vedrørende avstandskrav. De fleste har imidlertid dokumentert god brannsikkerhet på dette og flere andre områder. Alle campingplassene skal kjenne til disse kravene og er forpliktet til å følge dem», skriver Evensen.

Han tilføyer at det uheldigvis har det vært en del frem og tilbake fra sentrale myndigheter når det gjelder endring av disse kravene, og det hersker nok noe usikkerhet rundt omkring ute i bransjen.

Varsler kontroller

Evensen skriver at det er 8 meters avstand mellom enheter som har påbygg av mer varig struktur og 3 meter om det er påbygg i duk utførelse. Disse kravene gjelder rundt hele enheten og ikke bare på en side.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Som sagt er det godt mulig det syndes mot dette ute, men samtidig er det campingplass eiers/drivers ansvar å påse at virksomheten driver i tråd med regelverket. Vi har ikke utført tilsyn før sesong i år slik vi bruker å gjøre, men har planlagt tilsyn i medio august», skriver han til en av dem som har sendt bekymringsmelding.

«Er det en spesiell plass du har i tankene, må du gjerne tilkjennegi hvor dette er så skal jeg ta kontakt med campingen og se hva vi kan få til for å bedre forholdene», tilføyer varabrannsjef Evensen.