Åpner: Sykehuset melder om endringer i besøksrutinene.

Åpner for besøkende

Sykehuset åpner noe opp for pårørende.

– Et lavt antall koronasmittede gjør det nå mulig å i kontrollerte former åpne noe opp for pårørende til enkelte pasientgrupper i klinikkene våre. Det gjelder også at det nå er mulig å ha med partner inn på barsel i Arendal og Flekkefjord, sier fagdirektør ved Sørlandet sykehus HF, Susanne Hernes i en pressemelding.

Det åpnes i første omgang opp for besøk av nærmeste pårørende til barn, til kritisk syke pasienter, samtale om alvorlige diagnoser og at partner kan bli med inn på barselavdelingen etter fødsel.

– Med hensyn til barselavdelingen i Arendal og Flekkefjord innføres det begrensninger for partners bevegelse innad i avdelingen. Det er heller ikke mulig for besøk av andre på føde- og barsel eller å ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen, presiserer Hernes.

Sykehuset i Kristiansand har nyfødtintensiv i tilknytning til føde og barselavdelingen, og åpnes derfor ikke opp for partner i første omgang.

– Ved barselavdelingen og nyfødtintensiven i Kristiansand, må det gjøres en risikovurdering før vi åpner opp. En slik vurdering vil vi gjøre så snart som mulig, sier fagdirektøren.

Ifølge Susanne Hernes vil alle besøkende og de som følger pasienter inn på sykehus, fortsatt bli bedt om å svare på spørsmål ved inngangen.

- Det er viktig å sikre at de som kommer inn på sykehusene verken er syke eller har symptomer på covid-19. Vi må fortsatt ha strenge tiltak for å hindre smittespredning til pasienter og egne medarbeidere. Nå er situasjonen imidlertid slik at vi anser det som forsvarlig å åpne opp i kontrollerte former, understreker hun.

SSHF henstiller til minst mulig besøk for å hindre smitte.

Fredag kom nye retningslinjer fra FHI og som tilpasses de enkelte helseforetakene i Helse Sør-Øst.

– Forholdene på de enkelte sykehusene er ulike, så det må lokale tilpasninger til. Vi ber derfor om forståelse for at vi må bruke litt tid for å finne ordninger som er forsvarlige og gode, sier Hernes. Ved endringer i smittetall i befolkningen vil også SSHFs retningslinjer endre seg i fremtiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Sykehuset internettside vil holdes oppdatert med informasjon om besøksmulighet.