annonse

Anslår at det må investeres 26,4 millioner for å etablere Hamsun-museum

Plasskrevende
Plasskrevende: Et Hamsun-museum i Storgaten 44 vil kreve et nybygg ved siden av, lyder konklusjonen i forprosjektet. Totalt må det investeres 26,4 millioner kroner. (Foto: )
Hamsun-satsing
Hamsun-satsing: Anita Estensen har ledet prosjektgruppen som nå konkluderer med at tiden er moden for å etablere et Hamsun-museum. Her i Hamsuns dikterstue. (Foto: Gro A. Berg)

+ Storgaten 44 kan bli et helårsåpent museum om både forfatteren og mennesket Knut Hamsun, men bør suppleres med et tilbygg, konkluderer en prosjektgruppe.

  • Martin Haugen
annonse