RAPPORT: Arne Sundvoll, fungerende politimester i Agder politidistrikt, slapp tallene torsdag. Foto: Baard Larsen

44 ansatte har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Agder kommer høyt opp

Nå er en lokal rapport om uønsket seksuell oppmerksomhet klar.

7,9 prosent av medarbeiderne i Agder politidistrikt, som utgjør 44 ansatte, har i en arbeidsmiljøundersøkelse svart at de i løpet av de 12 siste månedene har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Tallene inkluderer 25 ansatte (4,5 prosent) som direkte sier de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, i tillegg til 19 ansatte (3,4 prosent) som sier de har opplevd konkret adferd som er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet. Undersøkelsens definisjon på konkrete hendelser innbefatter alt fra å motta seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, deling av seksuelle bilder og film, fysisk berøring som oppleves støtende, forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og til den alvorligste kategorien; tvunget til seksuelle handlinger.

Det er Agder politidistrikt som publiserer dette torsdag.

– Disse tilbakemeldingene ser vi svært alvorlig på. Ingen medarbeidere i Agder politidistrikt skal oppleve uønsket seksuell oppmerksomhet, sier politimester Arne Sundvoll i rapporten.

I samråd med de tillitsvalgte ba politidirektør Benedicte Bjørnland i fjor høst om en arbeidsmiljøundersøkelse knyttet spesifikt til seksuell trakassering i etaten. Det skjedde etter å ha blitt presentert for alvorlige forskningsfunn i en studie utført av forskerne Lilleaas og Ellingsen.

AGDER POLITIDISTRIKT: Bildet viser Grimstad politistasjon. Foto: ARKIV

Resultatene av undersøkelsen ble presentert på et overordnet etatsnivå før jul. Nå er rapporter for distrikt og særorgan klare, og offentliggjort på politiet.no.

78 prosent av de ansatte i Agder politidistrikt har svart på undersøkelsen.

Kommer høyt opp

Svar som innebefatter forsøk på å overtale til seksuelle handlinger og tvunget til seksuelle handlinger fremkommer kun i den nasjonale rapporten for etaten, og er ikke brutt ned på distrikt eller særorgan. Det er derfor ikke kjent om noen av disse tilfellene har skjedd i Agder politidistrikt.

Landsoversikten viser at Agder politidistrikt kommer høyt opp på listen over andel ansatte som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sammenlignet med andre distrikter.

– Det planlegges for sterkt ledelsesfokus på dette fremover. Ledere med personalansvar på alle nivå i politidistriktet skal nå følge opp undersøkelsen med sine ansatte, og det skal blant annet utarbeides handlingsplaner med tiltak for å forebygge uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Sundvoll.

Artikkelen fortsetter under annonsen.