Knalltall: Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi, melder om et meget godt resultat første halvår 2021. Foto: Agder Energi

Økte resultatet med over 275 prosent første halvår

Agder Energi mer en doblet sitt resultat etter skatt første halvår i år, kontra samme periode i fjor. Fra pluss 244 mill. kr. til pluss 673 mill. kr.

– Vi har lagt bak oss et godt halvår hvor konsernets kraftproduksjon har levert sterke resultater, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi, i en pressemelding.

Les også
Nå er finansieringen til det nye senteret i boks
Les også
Kaster seg inn i kampen om havvindprosjekt
Les også
Nå strømmer laksen opp elva for å formere seg

– Høyere kraftpriser, høy produksjon og effektiv drift i hele konsernet har bidratt til et solid halvårsresultat. Jeg er stolt over hvordan våre ansatte har stått på og vist omstillingsevne i en annerledes tid, legger grimstadmannen til.

Økte kraftpriser

I Agder Energis prisområde økte den gjennomsnittlige spotprisen kraftig i første halvår, og var på 48,1 øre pr. kilowattime (kWh). I første halvår i fjor var den gjennomsnittlige spotprisen på 10,1 øre pr. kWh.

I første halvår i år har sikringsaktiviteter medført at de oppnådde kraftprisene har vært noe lavere enn spotprisene.

– I første halvår 2020 har Agder Energis kraftstasjoner produsert 5.039 GWh ren, fornybar energi. Det tilsvarer det gjennomsnittlige energibehovet til rundt 315.000 boliger. Vannkraftproduksjonen økte i første halvår med 16 prosent i forhold til samme periode i fjor, da ble det produsert 4.359 GWh, opplyser Syvertsen.

Rygene: Agder Energi har kraftproduksjon ved Rygene, der Rygenedammen sørger for at turbinen får nok vann. Foto: Baard Larsen/Homdal & Larsen AS

Rekordlavt

Etter rekordlave kraftpriser i 2020, har det i første halvår i 2021 vært en kraftig gjeninnhenting i prisene. Terminprisene indikerer vesentlig høyere priser også for resten av 2021.

– Ved utgangen av halvåret var ressursbeholdningen vår, det vil si vann og snø, litt lavere enn normalt. Med en normal ressurstilgang fremover forventer vi en høyere kraftproduksjon i 2021, og en vesentlig høyere netto energiomsetning i 2021 enn vi hadde i fjor, opplyser Syvertsen.

I løpet av året har også Agder Energis datterselskap Agder Energi Vannkraft, brukt en del kroner på å anlegge en laksetrapp på drøyt 270 meter over Rygenedammen. Dette for at laksen skal komme enkelt og trygt opp til gyteområdene oppstrøms demningen.

NY:I sommer åpnet laksetrappen, som skal ta fisken over Rygenedammen på laksen ferd opp Nidelva. Foto: Baard Larsen/Homdal & Larsen AS

Grønt skifte

– Konsernets satsing på nye posisjoner i det grønne skiftet har blitt positivt mottatt av markedet. Batteri-selskapet Morrow Batteries gjennomførte en vellykket kapitalinnhenting og fikk inn 230 millioner kroner, som verdsatte selskapet til 1,5 mrd. kroner. Finansieringen sikrer blant annet første byggefase av Morrows innovasjonssenter i Grimstad og pilotfabrikk i Arendal. Etter emisjonen har Agder Energi en eierandel på 35,3 %, sier grimstadmannen videre.

Agder Energi har, sammen med HitecVision-eide Vårgrønn og Green Investment Group, meldt seg på i konkurransen om å få konsesjon for å bygge havvind i Sørlige Nordsjø II.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi ønsker å bidra til å øke tempoet i det grønne skiftet. Det vil være bra for klimaet og bra for Agder Energi. Gode resultater gir oss et godt fundament når vi fremover vil ta del i den fornybare re-industrialiseringen som skjer. Potensialet er stort, men dersom vi skal bygge ny industri som gir fremtidige arbeidsplasser og verdiskaping, må vi handle nå, avslutter konserndirektør Steffen Syvertsen i Agder Energi.