Støtte: Musikkdelen av firmaet til Erlend Gunstveit, Erlend Gunstveit AS, er en av dem som fikk korona-kompensasjon av kommunen. Her avbildet i en annen forbindelse. Foto: Baard Larsen

Kommunen har fordelt korona-millioner. Dette er mottakerne

Grimstad kommune har i to omganger nå delt ut over tre millioner kroner i kommunale kompensasjonsmidler. Pengene går til bedrifter rammet av korona-restriksjoner.

Grimstad formannskap gir kommunedirektøren v/næringssjefen fullmakt til å fordele tildelte kompensasjonsmidler for 2021. Nå er tildelingsrunde nr. 5 og 6 på totalt kr 3.159.000 gjennomført.

Følgende kriterier er lagt til grunn for beregning av støtte:

* Kriteriene i utlysningen er lagt til grunn for beregning av støtte.

* Støtten er beregnet ut fra tap i omsetning i desember 2021 pluss covid-19 relaterte kostnader som følge av smitteverntiltak innført desember 2021.

* Som hovedregel er omsetning i desember 2019 benyttet som sammenligningsgrunnlag, men annet grunnlag er godtatt der hvor 2019-tall ikke er relevant.

* Støtten er beregnet ut fra terskelverdier basert bedriftens årlige omsetning, 66 % av omsetningstap og covid-19 relaterte kostnader dekkes gjennom ordningen, oppad begrenset til terskelverdien som er satt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

* Maksimalt tilskudd til en bedrift er 400 000 kroner.

Opptur: Etter mange, tøffe måneder, har Inge Viktor Olsen, eier av Taxi & Turvogn, fått en liten boost. Selskapet hans får koronastøtte av kommunen. Bildet er tatt i en annen forbindelse. Foto: Baard Larsen

Slik er midlene fordelt:

Mad & Leven 400 000 kr

Smag & Behag AS avd. Grimstad 400 000 kr

Strand Hotel Fevik 317 000 kr

Smaue AS 300 000 kr

Cafe Galleri AS 300 000 kr

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Herlighed AS 229 000 kr

Allegro Ballett Studio 200 000 kr

Globeorbit100 AS 170 000 kr

Jfloftet AS 168 000 kr

Taxi & Turvogn Grimstad Inge Viktor Olsen ENK 159 000 kr

Morterud Bakeri & Konditori AS 119 000 kr

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Grimstad Vertshus AS 97 000 kr

Sentrum Reisemedisin Grimstad AS 67 000 kr

Maks: Smag & Behag var ett av to steder som fikk høyeste mulige utbetalingsbeløp, som var 400.000 kroner. Foto tatt ved en tidligere anledning. Foto: Baard Larsen

Erlend Gunstveit AS 56 000 kr (Det er hans musikalske del av selskapet som har fått støtte. Dette grunnet av lyste konserter mm)

Håland Taxi ENK 53 000 kr

Hytta Pizzeria og Kebab AS 49 000 kr

Asian på Torvet 25 000 kr

Annonsering/saksbehandling/administrasjon 50 000 kr

Sum totalt 3 159 000 kr