Vil doble antall ansatte på Nymo i løpet av sommeren