– Kan være en av de viktigste etableringene Grimstad har fått i nyere tid

foto