Merete var 4. generasjon til å overta Fagmøbler, men valgte sy-og interiørbutikk

foto