– Folk vil ha fysiske utstillinger de kan ta på og sitte i