– Folk vil fortsatt ut og reise, og det går meget bra med oss

foto