Her er det flest damer som styrer maskinene: – Et bevisst valg