– Vi flyttet sikkerhetssenteret vårt i Arendal til Grimstad hvor vi kan være tettere på cybersikkerhetsmiljøet ved Universitet i Agder, sier topplederen.

Det var i mai at Telenors sikkerhetssenter inntok bygget i Jon Lilletuns vei 7, som de deler med andre teknologibedrifter som Morrow og Bliksund.

Senteret, som overvåker store deler av internettrafikken i Norge, ledes av grimstadmannen Gunnar Ugland.

– Herfra skal vi beskytte oss mot angrep fra hele verden, sa Ugland til Adressa på åpningsdagen.

Åpningsdagen: Gunnar Ugland leder Telenors sikkerhetssenter på Campus. Foto: Janicke Yttervik

Kamp om hodene

I et nylig intervju med fagavisa for telebransjen, Inside Telecom, sier sjefen for Telenor Norge Birgitte Engebretsen (51) at det er stor kamp om å få tak i de beste hodene.

– Dette gjør at vi kan vise oss frem som en attraktiv arbeidsgiver. Vi, som så mange andre, vil trenge dyktige medarbeidere innen fagområder som sikkerhet, softwareutvikling og kunstig intelligens, sier hun.

Det var en lang prosess for å finne den riktige plasseringen, og hun er begeistret over at valget falt på Campus Grimstad.

– Det er denne beliggenheten, at vi er tett på UiA, Skatteetaten, Sykehuspartner og hele teknologimiljøet, sa hun til Adressa da hun var i Grimstad i forbindelsen med åpningen av de nye kontorlokalene.

Rekruttering

Hun forklarer videre i intervjuet med Inside Telecom, at nærheten til studentene er viktig for videre rekruttering.

– Det betyr at vi kan tilby studentene relevant arbeidserfaring mens de studerer, og vise oss fram som en attraktiv arbeidsgiver å jobbe for når de er ferdig utdannet, sier Engebretsen.

Fokus på sikkerhet

Telenor-sjefen sier hennes hovedfokus nå er sikkerhet.

– Sikkerhet er kjernen i alt vi gjør i Telenor. Sikker, effektiv og pålitelig kommunikasjon har blitt et fundamentalt samfunnsbehov. Majoriteten av all datatrafikk i Norge går gjennom våre tjenester og infrastruktur. Hele Norge er avhengig av våre tjenester og infrastruktur for å drifte alt fra vannforsyning, nødetater, økonomi, helse og strømforsyning, sier hun.

Nye kontorlokaler: Bygget i Jon Lilletuns vei 7 huser også teknologibedriftene Morrow og Bliksund. Foto: Olav Svaland

5G-teknologi

Et annet felt som står høyt på agendaen er utvikling av 5G-teknologi.

– Det ligger også enorme muligheter i 5G-teknologi. Telenor skal alltid ligge foran når det gjelder dekning, fart, stabilitet og kapasitet, og vi bygger nett med sikte på at Norge skal være ledende på å utvikle nye tjenester og ta i bruk ny teknologi. 5G-utbyggingen er en forutsetning for dette, forklarer Birgitte Engebretsen.

Effektivisering

– 5G kommer til å ha stor innvirkning på hvordan privat og offentlig virksomhet effektiviserer og sikrer større grad av bærekraft i sine prosesser. Med ekstrem fart, lav forsinkelse og høy kapasitet, åpner 5G for innovative løsninger som ikke før har vært mulig, mener hun.

Utsikt: De ansatte kan nyte utsikten i løpet av arbeidsdagen. Foto: Janicke Yttervik

Kunstig intelligens

Engebretsen ser også utviklingen av kunstig intelligens som viktig både for bransjen og samfunnet generelt.

– I tillegg til å gi uante muligheter for å løse vår tids største utfordringer, vil KI også kunne bidra til å effektivisere drift, skape bedre kundeopplevelser og ikke minst gi oss nye tjenester som dekker kundenes digitale behov, sier Telenor-sjefen Birgitte Engebretsen til Inside Telecom.