De vil bygge og forskjønne på Hasseltangen, men trenger grønt lys fra politikerne