Gjelden i Einar Aas’ investeringsselskap Toppen Invest er barbert, og samtidig har selskapet snudd fra kraftig underskudd til millionoverskudd. Det melder E24.

Årsresultatet for 2022 viser at selskapet satt igjen med et overskudd på 1,58 millioner kroner. Året før var resultatet et underskudd på ni millioner kroner.

I regnskapet går det frem at investeringsselskapet hadde finansinntekter på i overkant av syv millioner kroner. Finansinntekter kan være valutagevinster, renteinntekter eller aksjeutbytte.

De siste årene har selskapet hatt gjeld til selskapets eneste aksjonær, som er Einar Aas selv. I 2021 var gjelden til Aas på 89,85 millioner kroner, mens den i 2022 var nede i 2,40 millioner kroner.

Aas har ikke svart på E24s henvendelse søndag formiddag.