– Jeg har gått veldig, veldig mange runder med både politikere og ulike eiere

foto