Innovasjon Norge stiller høye krav til mottakerne av tilskuddet. Prosjektene må ha stor innovasjonshøyde, industriell skalerbarhet, ringvirkninger, gjennomføringsevne, forpliktende europeisk samarbeid og lavest mulig miljøpåvirkning. Innovasjon Norge mottok til sammen sju søknader.

Søknadene har vært gjennom flere runder med vurderinger av eksterne eksperter i tillegg til behandlingen i Innovasjon Norges beslutningsorganer.

– Morrow har et godt utgangspunkt med fremragende kompetanse og produksjon med lavt klimaavtrykk, beliggende i en region som på alle måter positivt støtter opp om initiativet, sier Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge i en pressemelding.

Skandinavias største forskningssenter

Innovasjon Norge har hatt et samarbeid med Morrow Batteries helt fra etableringen av selskapet. Morrow Batteries åpnet i fjor Skandinavias største batteriforskningssenter i Grimstad.

Selskapet har startet testproduksjon av LFP batterier der utsendelse av kundeprøver startet november 2023 og selskapet planlegger oppstart av fullskala batteriproduksjon i Arendal over sommeren.

Støtter batteriutvikling: Grimstadmannen Sveinung Hovstad i Innovasjon Norge støtter opp om Morrow Batteries. Foto: Gat-arkiv

Enorm betydning

Nå får de støtte til utvikling av neste generasjons batteriteknologi, som ikke bruker kobolt i batteriene og reduserer bruk av nikkel og litium, med introduksjon av mangan oksid (Litium nikkel manganoksid-teknologien, LNMO).

– Vi er glad for å kunne bistå Morrow Batteries med de virkemidler som er tilgjengelig for å øke mulighetene for at selskapet skal lykkes med sin strategi om å ta en posisjon i europeisk batteriindustri, sier Sveinung Hovstad, regiondirektør i Innovasjon Norge, i pressemeldingen.

– Partnerskapet og tildelingen har enorm betydning, og vi ser fram til å ta fatt på forskningsprosjektet for den lovende LNMO-teknologien, en teknologi som er mer miljøvennlig og kostnadseffektiv, sier administrerende direktør Lars Christian Bacher i Morrow.

Merkedag for batterisatsingen

Tildelingen til Morrow Batteries er et ledd i satsingen på å utvikle norsk batteriverdikjede, hvor totalt 995 millioner kroner nå gis i innovasjonstilskudd for større batteriprosjekter fordelt på de fire bedriftene Morrow Batteries, Cenate, Vianode og Beyonder.

Morrow Batteries prosjekt blir nå en del av den europeiske batteriverdikjeden gjennom assosiert deltakelse i IPCEI EuBatIn.

– Dette er en gledens dag og vi er stolte over at Morrow Batteries tilfredsstiller de strenge kvalitetskravene til å bli assosiert partner i IPCEI European Battery Innovation. Å oppnå denne partnerskapsstatusen sier mye om dedikasjonen og fremgangen vi har hatt, sier Bacher i Morrow.

– Dette er en merkedag for den norske batterisatsingen og er resultat av et langsiktig og målrettet arbeid. Med denne tildelingen til fire store batteriprosjekter har vi fått på plass en viktig brikke i tilretteleggingen for at fremtidsrettet industri etablerer seg i Norge, for storskala battericelleproduksjon i Norge og industriell aktivitet i en komplett batteriverdikjede, sier næringsminister Jan Christian Vestre.