Har økt salget kraftig til tross for nedstengning og skjenkestopp

foto