Flytter inn i nytt bygg og tredobler kapasiteten

foto