Godkjenner nytt område til kontorbygg og svømmehall

foto