Ligger bedre an enn i rekordåret, og nå girer de opp til høsten

foto