Økte salget kraftig, men har fortsatt ikke hentet seg helt inn

foto